Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy


Obraz energetickej hospodárnosti vašej budovy

Energetický certifikát budovy

Pre informácie nás kontaktujte:


mobil: 0904 556 231
info@energeticky-certifikat.com

Nové povinnosti z novelizovaného zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov

 

Od začiatku roku 2013 nadobúda platnosť novela 300/2012, ktorou sa novelizuje zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Touto novelou sa implementovali  pravidlá z Európskej smernice o energetickej hospodárnosti, pričom sa presnejšie definovali pravidla pre energetickú certifikáciou. Taktiež boli presne špecifikované  povinnosti pre majiteľov  budov kedy sú povinný dať si vypracovať energetický certifikát budovy:

I. Budovy alebo ich časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú.

          Povinnosti:

   1. vlastník musí uviesť ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy v reklame v komerčnom médiu energetické zatriedenie budovy podľa energetického certifikátu,
   2. odovzdať pri predaji novému vlastníkovi originál energetického certifikátu a pri prenájme jeho kópiu.

      Výnimka: do 31.12.2015 sa povinnosť energetickej certifikácie nevzťahuje na prenájom bytov.

II. Budovy ktorých viac ako 250 m2 využívajú orgány verejnej moci.

     Výnimka: do 9.7.2015 sa táto povinnosť vzťahuje iba na využívanú plochu väčšiu ako 500 m2.

III. Nové alebo významne obnovované budovy. Vlastník musí ku dňu začatia kolaudačného konania vlastniť energetický certifikát budovy. Do piatich dní od obdržania nevystaví energetický štítok na verejnom a nápadnom mieste.

  1. Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia môžu dostať sankciu od 500 do 3000 EUR
  2. Ostatný vlastníci budovy môžu dostať pokutu do výšky 2000 EUR.
Valid XHTML 1.0 Strict Seo servis Valid CSS!

Copyright © 2010 Energeticky-certifikat.com | Všetky práva vyhradené | Webdesign ONCO.sk internetová reklama