Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy


Obraz energetickej hospodárnosti vašej budovy

Energetický certifikát budovy

Pre informácie nás kontaktujte:


mobil: 0904 556 231
info@energeticky-certifikat.com

Pripravované zmeny z EU pre novopostavené budovy

 

Do 31. decembra 2020 musia byť všetky nové budovy s takmer nulovou spotrebou energií. Pri verejných budovách sa splnenie tejto požiadavky vyžaduje už do 31. decembra 2018. Týmto ustanovením sa zvýši podľa Smernice o budovách požiadavka na minimálnu úroveň využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Pripravuje sa jednotná, pre celú Európu platná definícia budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Podľa tejto definície sa bude vyžadovať nie len zníženie celkovej spotreby energie v budovách, ale bude sa vyžadovať využívanie energie z obnoviteľných zdrojov s dôrazom na obnoviteľné zdroje energií vyrobené v okolí alebo v samotnom mieste stavby.

Podľa európskej smernice a aj novelizovaného zákona 555/2005 Z.z. musia byť všetky novopostavené budovy  takmer s nulovou spotrebou energie podľa nasledovnej špecifikácie:

  1. Po 31.12.2018 novopostavené budovy, v ktorých sídlia alebo ich vlastnia orgány verejnej moci.
  2. Po 31.12.2020 všetky ostatné novopostavené budovy.
Valid XHTML 1.0 Strict Seo servis Valid CSS!

Copyright © 2010 Energeticky-certifikat.com | Všetky práva vyhradené | Webdesign ONCO.sk internetová reklama