Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy


Obraz energetickej hospodárnosti vašej budovy

Energetický certifikát budovy

Pre informácie nás kontaktujte:


mobil: 0904 556 231
info@energeticky-certifikat.com

Zvýšené poplatky za stavebné povolenia  a kolaudačné rozhodnutia

Od 1. Októbra 2012 došlo k zvýšeniu správnych poplatkov na úradoch za stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na budovy. Je to priamy dôsledok snahy štátu zvýšiť príjem do štátneho rozpočtu. Na jednej strane je potrebné oceniť  fakt, že je tu snaha zvýšiť poplatky developerom a firmám, ktoré stavajú prevažne komerčné objekty hlavne za účelom zisku, pričom pôvodné správne poplatky za tieto objekty sa veľmi nelíšili od správnych poplatku za bežný rodinný dom alebo bytový dom. Táto snaha je ale zatienená druhým faktom, aj keď sa zvýšili poplatky pre developerov, automaticky sa v rovnakej miere zvýšili správne poplatky aj pre bežných vlastníkov rodinných domov ale hlavne vlastníkov bytov v bytových domoch.  Neboli dané výnimky najmä bežným vlastníkom bytov v bytových domoch, ktorí v snahe znížiť energetickú náročnosť svojich domov investujú do ich finančne náročného zateplenia, pričom zo zákona sú povinný si na to vybaviť stavebné povolenia a aj kolaudačné rozhodnutia. Takže tieto zvýšené poplatky nemilo prekvapili už tých, ktorí nestihli skolaudovať ešte pred 1.10.2012. Ale zároveň môžu mať aj negatívny vplyv na rozhodovanie, či vôbec budú domy zatepľovať, keďže už teraz rátajú každé Euro vo fonde opráv. Tieto skutočnosti zatienili prvotnú snahu spravodlivo rozčleniť poplatky pre bežných stavebníkov a developerov no pri takomto nastavení sa to javí iba ako snaha štátu o navýšenie príjmov do štátneho rozpočtu.

 

Porovnanie zmenených správnych poplatkov:

Typ poplatku

Pôvodné platné do 1.10.2012

Nové platné od 1.10.2012

Stavebné povolenie

Stavba rodinného domu

33 €

Základný poplatok  do 600m3              33 €

Za každých ďalších 100m3                    20 €

Stavba bytového domu

66 €

Základný poplatok  do 3000m3         750 €

Za každých ďalších 1000m3                250 €

Ostatné stavby

Od 33 – 199 €

Základný poplatok  do 3000m3       1000 €

Za každých ďalších 1000m3                300 €

Kolaudačné rozhodnutie

Stavba rodinného domu

Od 16,5 – 99,5 €

Základný poplatok  do 600m3 FO     16,5 €

Právnická osoba                                     50 €

Za každých ďalších 100m3                    10 €

Stavba bytového domu

Od 16,5 – 99,5 €

Základný poplatok  do 3000m3         400 €

Za každých ďalších 1000m3                100 €

Ostatné stavby

Od 16,5 – 99,5 €

Základný poplatok  do 3000m3         500 €

Za každých ďalších 1000m3                150 €

Valid XHTML 1.0 Strict Seo servis Valid CSS!

Copyright © 2010 Energeticky-certifikat.com | Všetky práva vyhradené | Webdesign ONCO.sk internetová reklama